Projekt „Olivari ICT“

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Olivari d.o.o.; OIB: 19778110320, Dubašljanska 111; 51 511 Malinska

Kratki opis projekta

Tvrtka Olivari d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Olivari ICT“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv za dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP – a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.), a odobrenoj sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.1.19.1252, kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

Projekt ulaganja odnosi se na implementaciju u potpunosti integriranog CRM sustava koji omogućuje praćenje svih aktivnosti vezanih uz marketing, prodaju, nabavu i općenito internu organizaciju poslovanja. Radi se o poslovnom modelu namijenjenom tvrtkama za olakšanje praćenja interakcije i komunikacije s kupcima, a zaokružuje poslovnu strategiju koja se primjenjuje na razini cijele organizacije. Implementaciju novog sustava čini više aktivnosti, a rezultate čine, između ostalog, olakšano i automatizirano praćenje odnosa s poslovnim partnerima, brzi pristup ključnim informacijama o kupcima, asortimanu i konkurenciji, uspješno upravljanje poslovnim procesima, planiranje i pregled radnog vremena zaposlenika, potpuna integracija sve dokumentacije u poslovanju, znatno poboljšanje odnosa prema kupcima zahvaljujući brzoj reakciji na tržišne promjene te povećanjem profitabilnosti poduzeća.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. prosinca 2019. godine do 01. listopada 2020. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  1. Povećanje ulaganja poduzeća u napredna IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa – provedbom projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća u IKT i ostvariti doprinos razvoju informacijskog društva
  2. Unapređenje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja – provedbom projekta poduzeće će unaprijediti 9 poslovnih procesa
  3. Povećanje konkurentnosti poduzeća – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 5% u 2. godini nakon godine završetka projekta
  4. Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću – uz očuvanje radnih mjesta planira se zaposliti 1 novog/u djelatnika/icu kao rezultat projekta.

Očekivani rezultati projekta

  1. Uspješno implementiran u potpunosti integrirani CRM sustav u poslovanje poduzeća
  2. Uspješno provedena edukacija zaposlenika za rad na naprednom IKT rješenju
  3. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
  4. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru obavezan provesti

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.197.726,92 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 886.650,12 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 576.322,57 HRK
Za više informacija o projektu možete kontaktirati Luka Olivari na: it@volivari.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Questa pagina utilizza i cookie per fornire una migliore esperienza utente. Per continuare a utilizzare il sito, fai clic su "Sono d'accordo". Le impostazioni dei cookie possono essere configurate nel tuo web browser. Ulteriori informazioni potete trovare qui. Sono d'accordo